ZŠ a MŠ Mladá Vožice

ZŠ a MŠ

Škola online

Elektronická registrace k zápisu do 1. tříd, školní rok 2024/2025

Postup elektronické registrace

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, proveďte elektronickou registraci Vašich dětí k zápisu dle následujících kroků.

 • Elektronická registrace zápisu se uskuteční od 18. března do 1. dubna 2024 do 18:00 hod.
 • Klikněte na „Zápisy online“.
 • Vyplňte přihlášku „Dítě č. 1“, v případě sourozenců „Dítě č. 2“ a potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • V dalším kroku vyberte čas, ve kterém se dostavíte k vlastnímu zápisu.
 • Po dokončení registrace si stáhněte předvyplněnou žádost o přijetí, která Vám také přijde na uvedenou e-mailovou adresu.
 • Chybějící položky v ní vyplňte. Poté ji vytiskněte, podepište a přineste s sebou k zápisu spolu s rodným listem a dokladem totožnosti zákonného zástupce.

Odklad povinné školní docházky

 • Pokud není dítě přiměřeně připravené pro výuku (tělesně nebo duševně), potom lze využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o jeden školní rok, požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době konání zápisu.
 • Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • V elektronické registraci zvolte v prvním kroku možnost „Budeme pro dítě žádat odklad“. V dalším kroku vyberte čas, ve kterém se dostavíte k zápisu.
 • Po dokončení registrace si stáhněte předvyplněnou žádost o odklad, která Vám také přijde na uvedenou e-mailovou adresu.
 • Chybějící položky v ní vyplňte. Poté ji vytiskněte, podepište a přineste s sebou k zápisu spolu s rodným listem a dokladem totožnosti zákonného zástupce.
 • Odklad povinné školní docházky bude vyřízen po dodání potřebných příloh.
 • Ředitelka školy vydá na základě vyjádření ŠPZ a odborného lékaře konečné rozhodnutí, zda byl, či nebyl povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Oznámení rozhodnutí

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí již Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole: vyvěšeno ve vitríně na budově základní školy
 • a na webových stránkách školy: www.zsvozice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Termín vyvěšení je stanoven na 17. dubna 2024. V seznamu budou uvedena pouze registrační čísla Vašich dětí.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Informace k zápisu Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese: reditel@zsvozice.cz nebo zastupce@zsvozice.cz.