Mladý strážník

Ve středu 10. dubna 2024 proběhl 14. ročník branného závodu Mladý strážník. Městská policie z Tábora, jakožto pořadatel si připravil pro mladé závodníky trať dlouhou 2,3 km terénem v údolí Lužnice kolem areálu Harrachovky. Soutěžilo rekordních 65 družstev celkem z 10 škol v kategoriích od 1. do 5. třídy. Vožická škola vezla z každé kategorie 1 tým. Přesto, že všichni bojovali ze všech sil, nejlépe se umístili druháci na 4. místě. Na pěkném 5. místě skončili shodně páťáci a prvňáci. 11. místo pak obsadili třeťáci a čtvrťáci. Hlásili dešťové přeháňky a chladno. Nakonec nepršelo, ale zima byla. Se ctí děti zvládly všechny disciplíny a nejvíce si užily myšilovky, která byla připravena na sněhu. Důležitým výsledkem bylo i to, že se nikomu nic nestalo a všechny nástrahy závodu byly překonány. Za bezchybnou organizaci patří dík městským strážníkům, ale i dětem za jejich nadšení a snahu, s jakou soutěžily. Zážitky shrnula dohlížející učitelka Mirka Čechová.