ZŠ a MŠ Mladá Vožice

ZŠ a MŠ

Škola online

Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost při Základní škole v Mladé Vožici byla založena v roce 1993 jako Nadace základní školy v Mladé Vožici.

Obecně prospěšná společnost (dále jen OPS) zajišťuje zlepšení finančního zabezpečení rozvoje školy s cílem zkvalitnění výuky žáků a rozvoje duševních hodnot žáků.

Orgány OPS jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel společnosti.

Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti.

Jejími členy jsou:

  • Mgr. Miroslava Čechová (předsedkyně)
  • Helena Kozojedová
  • Jana Němečková

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnost.

Má tři členy, kterými jsou:

  • Lucie Janů
  • Ing. Jana Vnoučková
  • Lenka Rychlá

Ředitele společnosti jmenuje správní rada. Ředitel je statutárním orgánem společnosti.

Ředitelkou OPS je Mgr. Kristýna Zelendová

Finance OPS získává od rodičů, kteří platí členský příspěvek 200Kč na žáka, dále pak ze sponzorských darů firem v Mladé Vožici a okolí a v neposlední řadě z pořádání dětského karnevalu.

Z těchto peněz OPS přispívá na dopravu na plavecký výcvik žáků 1. – 3. tříd, na lyžařský kurz žáků 7. tříd a na školu v přírodě žáků 1. stupně. Dále poskytuje dotaci na školní naučné soutěže, čtvrtky a další potřeby na výtvarnou výchovu a pro školní družiny a školní klub. A platí balíčky dětem při zápisu do 1. tříd a při nástupu do školy.