ZŠ a MŠ Mladá Vožice

ZŠ a MŠ

Škola online

Projekt BOS

Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice je zapojena do projektu Bez obav spolu (BOS), registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/15_007/15_007/0000175 v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin,  prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, jehož příjemcem je Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.

Pro odkaz na www stránky projektu klikněte zde.