ZŠ a MŠ Mladá Vožice

ZŠ a MŠ

Škola online

Rozvoj přírodovědných oborů v ZŠ a MŠ Mladá Vožice

Název programu:

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Výzva:

27. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad

Registrační číslo projektu:

CZ.1.14/2.4.00/27.02927

Název projektu:

Rozvoj přírodovědných oborů v ZŠ a MŠ Mladá Vožice

Termín realizace:

1. 7. 2014 – 31. 10. 2014

 

V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad byl podpořen projekt Rozvoj přírodovědných oborů v ZŠ a MŠ Mladá Vožice.

Cílová skupina:

 •  Žáci druhého stupně Základní školy a Mateřské školy Mladá Vožice
 • Celkem 8 tříd
 • Využití učebny 30 hodin týdně

Cíle projektu:

 • Zlepšit kompetence žáků v technických a přírodovědných předmětech a zvýšit jejich motivaci ke studiu na středních odborných školách
 • Vybavit multimediální učebnu pro přírodovědné obory experimentálním zařízením
 • Prostřednictvím moderních technologií zatraktivnit a zvýšit kvalitu výuky fyziky, chemie, zeměpisu a přírodopisu

Náplň projektu: Vybavení učebny pro přírodovědné předměty

 • Pořídit soubor výukového softwaru pro fyziku, chemii, zeměpis a přírodopis
 • Pořídit univerzální měřicí vzdělávací zařízení, díky kterému lze po propojení s počítačem sledovat průběh experimentů v přírodních vědách
 • Vybavit učebnu výpočetní technikou používanou pro zpracování a prezentaci výsledků laboratorních prací

V rámci projektu byly pořízeny:

 • měřící systémy, software a čidla
 • výpočetní a audiovizuální technika
 • výukový software
 • pracovní stoly

Tato část projektu byla financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihozápad a z rozpočtu školy. Celkové náklady na první část projetku činily 1.277.000,- Kč. Předfinancování zajistil zřizovatel školy revolvingovým úvěrem.

V rámci rekonstrukce učebny byly dále pořízeny:

 • výmalba učebny
 • podlahová kritina
 • žákovské lavice a katedra pro pedagoga
 • osvětlení učebny

Druhá část projektu byla financována z rozpočtu školy podpořeného zřizovatelem, výše těchto nákladů činní 231.596,- Kč.