ZŠ a MŠ Mladá Vožice

ZŠ a MŠ

Škola online

Šablony II. ZŠ a MŠ Mladá Vožice

Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice je zapojena do projektu Šablony II. ZŠ a MŠ Mladá Vožice.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jedná se o podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, společné vzdělávání, personální podpora školy, polytechnické vzdělávání, školení, projektové dny, spolupráce s rodiči, komunitně osvětová setkávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011006