ZŠ a MŠ Mladá Vožice

ZŠ a MŠ

Škola online

Školní jídelna

Nedílnou součástí základní školy je školní jídelna. Jejím hlavním úkolem je zajišťování školního stravování žákům základní školy a dětem mateřské školy, třídy Motýlků. Dále školní jídelna poskytuje stravování žákům odloučeného pracoviště Mateřské školy a Základní školy, tř. Čs.armády 925, Tábor. Zaměstnancům těchto škol poskytuje i závodní stravování v souladu s platnými předpisy. V rámci vedlejší doplňkové činnosti zajišťuje stravování i pro cizí strávníky.

Základní informace

Kapacita: 600 strávníků

IZO: 102415935

Chod školní jídelny zajišťují:

Vedoucí školní jídelny

Eva Pudilová

Vedoucí kuchařka

Martina Kratochvílová

Kuchařky:

  • Jana Hniďáková
  • Marie Kabíčková
  • Alena Kubková
  • Martina Pešková