ZŠ a MŠ Mladá Vožice

ZŠ a MŠ

Škola online

Školská rada

  • Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada je šesti členná.
  • Funkční období členů školské rady je tři roky.
  • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Členové školské rady:

Zástupci zřizovateleJaromír Dvořák, Mladá Vožice, NoskovKontakt: 381 201 912, 602 152 537, mistostarosta@mu-vozice.cz
Václav Slabý, Mladá VožiceKontakt: 602 454 379
Zástupci pedagogůMgr. Vlasta Kauerová

Kontakt: 724 730 912, kauerova@zsvozice.cz

Mgr. Lucie MelenováKontakt: 774 862 979, melenova@zsvozice.cz
Zákonní zástupci žákůJana Borkovcová Kontakt: janina.borkovcova@seznam.cz
Martina Pešková Kontakt: martinapiskot@seznam.cz