ZŠ a MŠ Mladá Vožice

ZŠ a MŠ

Škola online

Sportovní klub Šelmberk

Sportovní klub Šelmberk byl založen 23. září 1998. V současnosti má klub přes 400 členů, z toho 370 dětí. Jsou jimi žáci 1.-9. ročníku a pedagogičtí pracovníci. Členský příspěvek činí pro děti 60,-Kč a pro dospělé 100,-Kč.  Výbor SK Šelmberk pracuje ve složení: Mgr. Marie Kudrnová (předsedkyně), Mgr. Renáta Nováková (místopředsedkyně), Mgr. Miroslava Čechová (hospodář)

Klub je členem AŠSK.(Asociace školních sportovních klubů). V letech 2016, 2017 a 2018 jsme získali sponzorské dary od firem Agrospol s.r.o., IDSC a.s. a Koh-i-noor a.s.

Základním posláním Sportovního klubu Šelmberk je organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce zejména z řad mládeže a pro plnění svých cílů vytvářet ekonomické podmínky.

Vzhledem k tomu, že klub nemá vlastní sportoviště, využívá pro svou činnost sportoviště v areálu ZŠ a MŠ v Mladé Vožici. Jedná se o tělocvičny, nové víceúčelové hřiště na školním dvoře s umělým povrchem a také sportoviště města jako Sokolské hřiště s tartanovým povrchem a sportovní halu.

SK Šelmberk se výrazně podílí na rozvoji zájmové sportovní činnosti školy.

  • Podporuje sportovní kroužky, které na škole fungují (stolní tenis, míčové hry, lehká atletika, florbal, cvičení s hudbou)
  • Financuje jízdné při návštěvách tělovýchovných zařízení např. plavecký bazén.
  • Přispívá na nové sportovní vybavení nebo nákup cen na turnaje.
  • Podporujeme i nečleny sportovních zájmových kroužků.
  • Proplácíme jízdné na sportovní akce různých úrovní např. okresní, krajské apod., jízdné na akce, jež vedou k utužení zdraví např. návštěva Solné jeskyně.
  • Přispíváme finančně na nové sportovní potřeby, pomůcky a náčiní např. běžky.
  • Financujeme ceny a odměny určené pro školní kola olympiád, turnaje, LVVK, školy v přírodě.

 V posledních 2 letech se nám díky rozšíření členské základny povedlo získat dotace ve výzvě Můj klub od MŠMT v hodnotě 260 000 Kč. Z těchto peněz byly pořízeny především běžky, florbalové vybavení, stoly na stolní tenis, gymbally, ergo vozíky a drobnější náčiní jako míče, švihadla, obruče.

Valná hromada:

  • Usnesení z 5. 10. 2019 (zde)

Schůze:

  • Zápis z 31. 8. 2022 (zde)