ZŠ a MŠ Mladá Vožice

ZŠ a MŠ

Škola online

Třídy

Mateřská škola má 7 tříd:

BERUŠKY a KOČIČKY v přízemí, JEŽEČKY a KUŘÁTKA v patře. Tyto třídy jsou věkově sourodé, pro 28 žáků. Třída BROUČKŮ pro 15 nejmenších dětí je v levé zadní části budovy. Třída MOTÝLKŮ pro 28 dětí a třída ŽABEK pro 15 dětí, se nachází v přízemí 1. stupně ZŠ. V těchto třídách jsou předškoláci.

Pedagogický sbor:
  • Třída BERUŠEK: Lenka KOLAŘÍKOVÁ, Veronika PRŮŠOVÁ
  • Třída JEŽEČKŮ:  Kateřina TÖGELOVÁ, Mgr. Lucie KAHOUNOVÁ
  • Třída KUŘÁTEK:  Žaneta DUBIŠAROVÁ, Markéta DVOŘÁKOVÁ
  • Třída KOČIČEK: Leona MAZÁČOVÁ, Linda MATOUŠKOVÁ
  • Třída BROUČKŮ: Dagmar VČELÁKOVÁ 
  • Třída MOTÝLKŮ: Bc. Jitka DOHNALOVÁ, Olina BOHÁČOVÁ
  • Třída ŽABEK: Barbora VOTÁPKOVÁ

 Asistenti pedagoga

  • Křemenová Jana
  • Němcová Iveta
  • Němečková Petra

REŽIM DNE

 

REŽIM DNE

Třída Broučků, Kočiček, Ježečků, Berušek, Kuřátek

 

Třída Motýlků, Žabek

6:00 – 8:00Příchod dětí, volné hry 6:30 – 8:00Příchod dětí, volné hry
8:00 – 8:15Rozcvička, pohybová hra 8:00 – 8:30Rozcvička, pohybová hra
8:15 – 8:45Hygiena, svačina 8:30 – 9:00Hygiena, svačina
8:45 – 9:30Řízená činnost 9:00 – 10:00Řízená činnost
9:30 – 11:30Pobyt venku 10:00 – 12:00Pobyt venku
11:30 – 12:00Hygiena, oběd 12:00 – 12:30Hygiena, oběd
12:00 – 13:45Hygiena, odpočinek a klidová část 12:30 – 13:30Hygiena, odpočinek a klidová část
13:45 – 14:10Hygiena, svačinka 13:30 – 14:00Hygiena, svačinka
14:00 – 16:00Odpolední činnosti 14:00 – 15:30Odpolední činnosti