Soutěž pro učitelky

Ve středu 27. 3. 2024 se pořádání Učitelkiády ujala třída 5. A v čele s paní třídní Veronikou Hruškovou. Konal se již 16. ročník této zábavné šou, kterou pořádají žáci ke Dni učitelů. Většinou se účastní paní učitelky z 1. stupně. Sejdou se v tělocvičně, děti si posedají na žíněnky jako diváci a představení začíná. Paní učitelky soutěží ve dvojicích, aby se „nebály“ a musí zpívat na mikrofon, pak hrát židličkovanou, házet houbou do kbelíku, chodit s deskami na hlavě a také se trefit křídou na terč. Po sečtení bodů v jednotlivých disciplínách se určí pořadí a vítězové i poražení obdrží diplomy a ceny. Pro nás je vítězství to, že se nasmějeme, pobavíme a užijeme si legrace. Tímto děkujeme za tyto milé chvíle, které nám udělaly dobře. Doufám, že příští 5. třída zvládne organizaci neméně zkušeně a vydařeně jako ta letošní. Děkujeme. Soutěžící učitelky.